Các biểu mẫu sử dụng cho sinh viên:

* Sinh viên gửi đơn cho đơn vị quản lý ngành học (Trường/Khoa/Viện)

→ Mẫu 1: Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm miễn (có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDTC, GDQP)

→ Mẫu 2: Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm HP  (bảo lưu điểm đã học ĐH trước đây)

→ Mẫu 3: Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm HP (Trường ĐHCT cử đi học tập)

→ Mẫu 4: Đơn đề nghị điểm I (vắng thi kết thúc học phần)

* Sinh viên gửi đơn tại Phòng Đào tạo (bàn làm việc số 11)

 Mẫu 5: Đơn đề nghị thay đổi thời khóa biểu lớp học phần

Mẫu 6: Đơn đề nghị mở lớp học phần

 Mẫu 7: Đơn đề nghị phục hồi lớp học phần bị xóa

* Sinh viên gửi đơn tại Phòng Đào tạo (bàn làm việc số 3)

→  Mẫu 8: Đơn đề nghị xác nhận trình độ ngoại ngữ A - Anh văn hoặc A - Pháp văn (các ngành đại trà từ khóa 44 về trước)

→  Mẫu 9: Đơn đề nghị xác nhận trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 (B1) - Anh văn hoặc (B1) - Pháp văn (các ngành đại trà từ khóa 45)

→  Mẫu 10: Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành học phần Giáo dục thể chất

→  Mẫu 11: Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành CTĐT 

→  Mẫu 12: Đơn đề nghị xác nhận đã tốt nghiệp (SV tốt nghiệp Đợt 2 - năm 2024 thì đăng ký theo mẫu này)

SV đăng ký trực tuyến tại đây (Phòng Đào tạo sẽ email SV đến nhận khi có kết quả)

→  Mẫu 13: Đơn đề nghị xác nhận Quy đổi điểm học tập từ thang điểm 4 sang thang điểm 10  (SV tự quy đổi thang điểm 10 theo link tại đây)

* Sinh viên gửi đơn tại Phòng Đào tạo (bàn làm việc số 6)

→  Mẫu 14: Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp 

→  Mẫu 15: Mẫu giấy ủy quyền nhận thay văn bằng tốt nghiệp

→  Mẫu 16: Mẫu giấy ủy quyền nhận thay bản sao văn bằng tốt nghiệp

→  Mẫu 17: Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp

→  Mẫu 18: Mẫu đơn đề nghị cấp lại văn bằng tốt nghiệp (đối với trường hợp Trường ĐHCT viết hoặc in sai)

* Một số biểu mẫu khác

→  Mẫu 19: Mẫu phiếu thanh toán ra trường (Sinh viên liên hệ đơn vị còn nợ thanh toán để xác nhận)

→  Mẫu 20: Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm miễn (do có chứng chỉ ngoại ngữ chưa có tên trong danh mục chứng chỉ được xét miễn học phần ngoại ngữ căn bản của Trường ĐHCT và SV gửi đơn Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ (lầu 6- Nhà Điều hành))

 

Phòng Đào Tạo, Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Tầng trệt Nhà Điều hành, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3831156 - 0292 3872728, Email: pdt@ctu.edu.vn