Các biểu mẫu sử dụng cho sinh viên:

TT

Tên mẫu đơn

Ghi chú

1

Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm miễn (có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDTC, GDQP)

 

   Sinh viên gửi đơn cho đơn vị quản lý ngành học (Khoa/Viện/Bộ môn)

 

2

Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm HP  (bảo lưu điểm đã học ĐH trước đây)

3

Đơn đề nghị điểm I (vắng thi kết thúc học phần)

4

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Anh văn

 

 

 

 

 

 

   Sinh viên gửi đơn tại Phòng Đào tạo (bàn số 6)

 

 

 

 

 

 

 

5

 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp văn

6

Đơn đề nghị xác nhận trình độ ngoại ngữ A - Anh văn

7

Đơn đề nghị xác nhận trình độ ngoại ngữ A - Pháp văn

8

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất

9

Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp

10

 Đề nghị SV xem hướng dẫn ghi đơn xác nhận tại đây

Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành CTĐT

- Đơn đề nghị xác nhận đã tốt nghiệp (SV tốt nghiệp đợt 3 năm 2019 tải mẫu đơn này, SV ghi họ tên và ngành học theo đúng danh sách TN mà Phòng Đào tạo đã công bố)

Sinh viên gửi đơn tại Phòng Đào tạo (bàn số 6)

11

Đơn đề nghị xác nhận Quy đổi điểm học tập từ thang điểm 4 sang thang điểm 10    (SV tự quy đổi thang điểm 10 tại đây)

12

Mẫu phiếu thanh toán ra trường

Sinh viên liên hệ đơn vị còn nợ thanh toán để xác nhận

Facebook

Số lượt truy cập

819941
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
601
2471
9338
819941

Phòng Đào Tạo, Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Tầng trệt Nhà Điều hành, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3831156 - 0292 3872728, Email: pdt@ctu.edu.vn