TT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Công việc

1

Nguyễn Minh Trí

Trưởng phòng

0292.3872166

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phụ trách chung

2

Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn

Phó trưởng phòng

0292.3831633

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phụ trách công tác đào tạo

3

Nguyễn Hứa Duy Khang

Phó trưởng phòng

0292.3872297

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phụ trách công tác tuyển sinh

 

4

 

Nguyễn Hoàng Duy Nhân

 

Chuyên viên

 

 

 

 

0292.3872728

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  Tuyển sinh chính quy

-  Sắp xếp lịch giảng dạy cho GV

-  Đăng ký học phần

-  Khối lượng giảng dạy

 

5

 

Huỳnh Huệ Trúc

 

Chuyên viên

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  Lập kế hoạch tuyển sinh

-  Tổ chức đánh giá Xét tuyển thẳng

-  Tuyển sinh liên thông, bằng 2

-  Nhận và lưu trữ bảng điểm học kỳ

 6

 Trần Hữu Phước

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

0292.3831156

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 -  Học cùng lúc 2 chương trình đào tạo

-  Xuất bản giáo trình

-  Thẩm định chương trình đào tạo

7

Phạm Minh Tiến

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

 

Nguyễn Ngọc Thùy Trang

 

Chuyên viên

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  Văn thư

- Thư ký

- Thanh toán thẩm định giáo trình

-  Giao công văn đi của đơn vị

 

9

 

Huỳnh Văn Tú

 

Chuyên viên

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  Xét tốt nghiệp

-  Quản lý điểm học phần

-  Phụ trách website đơn vị

 

10

 

Nguyễn Thị Anh

 

Chuyên viên

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  Phát bằng tốt nghiệp

-  Phát chứng chỉ, chứng nhận và bản sao bằng tốt nghiệp

- Kiểm tra và xác minh bằng tốt nghiệp

Phòng Đào Tạo, Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Tầng trệt Nhà Điều hành, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3831156 - 0292 3872728, Email: pdt@ctu.edu.vn