Phòng Đào tạo – đơn vị trực thuộc trường Đại học học Cần Thơ được thành lập với chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng thực hiện công tác định hướng, xây dựng và phát triển ngành nghề đào tạo; công tác tuyển sinh; kế hoạch đào tạo; quy định và quy trình đào tạo; công tác tổ chức giảng dạy; công tác xét tốt nghiệp, cấp phát văn bằng và chứng chỉ; biên soạn giáo trình cho các loại hình đào tạo bậc đại học và bậc cao đẳng hệ chính quy và hệ dự bị bị đại học.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu và đề xuất phương hướng phát triển mục tiêu đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy của Trường;

- Nghiên cứu và đề xuất việc phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác đào tạo;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo và theo dõi quá trình đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, đào tạo dự bị đại học;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo đại học, cao đẳng, dự bị đại học và bồi dưỡng kiến thức hằng năm; Phối hợp các đơn vị đào tạo thành lập thời khóa biểu giảng dạy; tổ chức việc đăng ký học phần của sinh viên chính quy; Phối hợp với Khoa Dự bị - Dân tộc tổ chức đào tạo và đánh giá kết quả học tập học sinh dự bị đại học, học sinh bồi dưỡng kiến thức; Phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo bồi dưỡng tiếng Việt cho sinh viên quốc tế;

- Tổ chức tuyển sinh đại học chính quy, liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học và bằng đại học thứ hai hệ chính quy; Tổ chức xét tuyển sinh viên quốc tế; Tổ chức học chương trình thứ hai; Tổ chức xét tuyển học sinh dự bị đại học, học sinh học bồi dưỡng kiến thức; Tổ chức xem xét bảo lưu kết quả tuyển sinh;

- Tổ chức việc xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và các khối lượng kiến thức được miễn trừ cho sinh viên;

- Quản lý kết quả học tập của sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy, học sinh dự bị đại học, học sinh bồi dưỡng kiến thức. Phối hợp với các đơn vị trong Trường đánh giá chất lượng đào tạo và thẩm định qui trình đào tạo; đề xuất những thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Tư vấn về quy định và quy trình công tác học vụ có liên quan đến đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, đào tạo dự bị đại học, bồi dưỡng kiến thức;

- Tổ chức xét tốt nghiệp và thẩm định kết quả xét công nhận tốt nghiệp của các đơn vị quản lý đào tạo; Tổ chức việc cấp phát, kiểm tra, xác minh văn bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng kết quả học tập, chứng chỉ cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo cấp Trường có liên quan đến đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;

- Tư vấn cho Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về công tác đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;

- Thẩm định khối lượng giảng dạy hàng năm;

- Tổ chức công tác biên soạn, xuất bản giáo trình;

Facebook

Đang có 107 khách và không thành viên đang online

Số lượt truy cập

2569714
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
737
1478
26796
2569714

Phòng Đào Tạo, Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Tầng trệt Nhà Điều hành, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3831156 - 0292 3872728, Email: pdt@ctu.edu.vn