Số hiệu

Ngày

Trích yếu

2624/QĐ-ĐHCT

15/7/2022

Quyết định Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo của Trường Đại học Cần Thơ

25/QĐ-ĐHCT

10/01/2022

Quyết định ban hành Quy định đào tạo trực tuyến của Trường ĐHCT

3360/QĐ-ĐHCT

31/08/2021

Quyết định ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại hoc của Trường Đại học Cần Thơ

3003/QĐ-ĐHCT 22/7/2021 Quyết định Ban hành Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
1813/QĐ-ĐHCT 18/6/2021 Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho SV trình độ đại học hệ chính quy (có hiệu lực từ học kỳ 1, năm học 2021-2022).
2734/QĐ-ĐHCT 22/9/2020 Quyết định ban hành Quy định tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức cho học sinh được xét tuyển thẳng
2093/QĐ-ĐHCT 17/08/2020 Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho SV bậc đại học hệ chính quy (có hiệu lực từ học kỳ 1, năm học 2020-2021).
1194/ĐHCT 11/06/2020 Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (giảng dạy từ học kỳ I, năm học 2020-2021)
407/QĐ-ĐHCT 26/02/2020 Quyết định Ban hành Mẫu văn bằng của Trường Đại học Cần Thơ
4544/QĐ-ĐHCT 14/10/2019 Quyết định Ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy (áp dụng từ học kỳ 1, 2019-2020)
2748/QĐ-ĐHCT 12/07/2019 Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho SV bậc đại học hệ chính quy (có hiệu lực từ học kỳ 1, năm học 2019-2020).
2120/QĐ-ĐHCT 20/06/2019 Quyết định Ban hành Quy định tuyển sinh bằng đại học thứ hai hệ chính quy
 3005/QĐ-ĐHCT 24/08/2017 Quyết định Ban hành Quy định tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy

2525/ĐHCT

30/08/2017

Trường ĐHCT thực hiện chương trình, thời gian học, đánh giá, cấp chứng chỉ, miễn học, tạm hoãn môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) từ học kỳ I, năm học 2017 – 2018

 2742/QĐ-ĐHCT

  15/08/2017

Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho SV bậc đại học hệ chính quy (có hiệu lực từ học kỳ 1, năm học 2017-2018).

770/QĐ-ĐHCT

15/03/2017

Quyết định Ban hành Quy chế cử sinh viên đi học tập ở nước ngoài

371/QĐ-ĐHCT

22/02/2016

Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Cần Thơ

3203/QĐ-ĐHCT

09/09/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ

3054/QĐ-ĐHCT

28/08/2015

Quyết định Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Cần Thơ

777/QĐ-ĐHCT

26/03/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định tiếp nhận và đào tạo sinh viên nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Cần Thơ

 

Facebook

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

Số lượt truy cập

2569696
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
719
1460
26778
2569696

Phòng Đào Tạo, Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Tầng trệt Nhà Điều hành, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3831156 - 0292 3872728, Email: pdt@ctu.edu.vn