Số hiệu

Ngày

Trích yếu

2093/QĐ-ĐHCT 17/08/2020 Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho SV bậc đại học hệ chính quy (có hiệu lực từ học kỳ 1, năm học 2020-2021).
5339/QĐ-ĐHCT 04/11/2019 Quyết định Ban hành Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
4544/QĐ-ĐHCT 14/10/2019 Quyết định Ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy (áp dụng từ học kỳ 1, 2019-2020)
2748/QĐ-ĐHCT 12/07/2019 Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho SV bậc đại học hệ chính quy (có hiệu lực từ học kỳ 1, năm học 2019-2020).
2120/QĐ-ĐHCT 20/06/2019 Quyết định Ban hành Quy định tuyển sinh bằng đại học thứ hai hệ chính quy
 3005/QĐ-ĐHCT 24/08/2017 Quyết định Ban hành Quy định tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy

2525/ĐHCT

30/08/2017

Trường ĐHCT thực hiện chương trình, thời gian học, đánh giá, cấp chứng chỉ, miễn học, tạm hoãn môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) từ học kỳ I, năm học 2017 – 2018

 2742/QĐ-ĐHCT

  15/08/2017

Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho SV bậc đại học hệ chính quy (có hiệu lực từ học kỳ 1, năm học 2017-2018).

770/QĐ-ĐHCT

15/03/2017

Quyết định Ban hành Quy chế cử sinh viên đi học tập ở nước ngoài

919/QĐ-ĐHCT

04/04/2016

Quyết định ban hành Quy định tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức cho học sinh xét tuyển thẳng

1998/QĐ-ĐHCT

14/06/2016 

Quyết định Ban hành Mẫu văn bằng của Trường Đại học Cần Thơ

371/QĐ-ĐHCT

22/02/2016

Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Cần Thơ

5065/QĐ-ĐHCT

31/12/2015

Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy (áp dụng từ học kỳ 1, 2016-2017)

3203/QĐ-ĐHCT

09/09/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ

3054/QĐ-ĐHCT

28/08/2015

Quyết định Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Cần Thơ

777/QĐ-ĐHCT

26/03/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định tiếp nhận và đào tạo sinh viên nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Cần Thơ

 

Facebook

Số lượt truy cập

1138228
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
246
5637
29638
1138228

Phòng Đào Tạo, Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Tầng trệt Nhà Điều hành, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3831156 - 0292 3872728, Email: pdt@ctu.edu.vn