Số hiệu

Ngày

Trích yếu

2748/QĐ-ĐHCT 12/07/2019 Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho SV bậc đại học hệ chính quy (có hiệu lực từ học kỳ 1, năm học 2019-2020).
3666/QĐ-ĐHCT 06/10/2017 Quyết định Ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy (áp dụng từ học kỳ 1, 2017-2018)
 3005/QĐ-ĐHCT 24/08/2017 Quyết định Ban hành Quy định tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy

2525/ĐHCT

30/08/2017

Trường ĐHCT thực hiện chương trình, thời gian học, đánh giá, cấp chứng chỉ, miễn học, tạm hoãn môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) từ học kỳ I, năm học 2017 – 2018

 2742/QĐ-ĐHCT

  15/08/2017

Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho SV bậc đại học hệ chính quy (có hiệu lực từ học kỳ 1, năm học 2017-2018).

770/QĐ-ĐHCT

15/03/2017

Quyết định Ban hành Quy chế cử sinh viên đi học tập ở nước ngoài

 3570/HD-ĐHCT

 21/12/2016

 Hướng dẫn về việc xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy cho SV được Trường ĐHCT cử đi học tập ở nước ngoài (tải mẫu đơn)

919/QĐ-ĐHCT

04/04/2016

Quyết định ban hành Quy định tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức cho học sinh xét tuyển thẳng

1998/QĐ-ĐHCT

14/06/2016 

Quyết định Ban hành Mẫu văn bằng của Trường Đại học Cần Thơ

371/QĐ-ĐHCT

22/02/2016

Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Cần Thơ

5065/QĐ-ĐHCT

31/12/2015

Quyết định ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy (áp dụng từ học kỳ 1, 2016-2017)

3203/QĐ-ĐHCT

09/09/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường Đại học Cần Thơ

3054/QĐ-ĐHCT

28/08/2015

Quyết định Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Cần Thơ

777/QĐ-ĐHCT

26/03/2015

Quyết định về việc ban hành Quy định tiếp nhận và đào tạo sinh viên nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Cần Thơ

5624/QĐ-ĐHCT

20/10/2014

Quyết định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy

 

Facebook

Số lượt truy cập

802473
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
902
6768
21721
802473

Phòng Đào Tạo, Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Tầng trệt Nhà Điều hành, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3831156 - 0292 3872728, Email: pdt@ctu.edu.vn