1. Giảng viên đăng ký biên soạn giáo trình (Mẫu 1_1)

2. Giảng viên đăng ký biên soạn tài liệu học tập (Mẫu 1_2)

3. Giảng viên giới thiệu giáo trình (Mẫu 1_3)

4. Bộ môn duyệt giáo trình (Mẫu 2_1)

5. Bộ môn duyệt tài liệu học tập (Mẫu 2_2)

6. Bộ môn giới thiệu giáo trình  (Mẫu 2_3)

7. Khoa duyệt giáo trình (Mẫu 3_1)

8. Khoa duyệt tài liệu học tập (Mẫu 3_2)

9. Khoa giới thiệu giáo trình (Mẫu 3_3)

10. Đề cương chi tiết giáo trình (Mẫu 4_1)

11. Đề cương chi tiết tài liệu học tập (Mẫu 4_2)

12. Giới thiệu danh sách hội đồng thẩm định giáo trình (Mẫu 5_1)

13. Giới thiệu danh sách hội đồng thẩm định tài liệu học tập (Mẫu 5_2)

14. Nhận xét, phản biện giáo trình (Mẫu 6_1)

15. Nhận xét, phản biện tài liệu học tập (Mẫu 6_2)

16. Biên bản thẩm định giáo trình (Mẫu 7_1)

17. Biên bản thẩm định tài liệu học tập (Mẫu 7_2)

18. Phiếu nhận xét, đánh giá giáo trình (Mẫu 8_1)

19. Phiếu nhận, xét đánh giá tài liệu học tập (Mẫu 8_2)

20. Giấy xác nhận Giáo trình đã chỉnh sửa, bổ sung (Mẫu 9_1)

21. Giấy xác nhận tài liệu học tập đã chỉnh sửa, bổ sung (Mẫu 9_2)

22. Báo cáo kết quả thẩm định giáo trình (Mẫu 10_1)

23. Báo cáo kết quả thẩm định tài liệu học tập (Mẫu 10_2)

24. Biên nhận thanh toán cho cán bộ ngoài trường (Giáo trình (Mẫu 11_1), Tài liệu học tập (Mẫu 11_2)

25. Phiếu xác nhận tài liệu tham khảo

Facebook

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Số lượt truy cập

1708927
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
275
7484
19569
1708927

Phòng Đào Tạo, Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Tầng trệt Nhà Điều hành, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3831156 - 0292 3872728, Email: pdt@ctu.edu.vn