1. Giảng viên đăng ký biên soạn giáo trình (Mẫu 1_1)

2. Giảng viên đăng ký biên soạn tài liệu học tập (Mẫu 1_2)

3. Giảng viên giới thiệu giáo trình (Mẫu 1_3)

4. Bộ môn duyệt giáo trình (Mẫu 2_1)

5. Bộ môn duyệt tài liệu học tập (Mẫu 2_2)

6. Bộ môn giới thiệu giáo trình  (Mẫu 2_3)

7. Khoa duyệt giáo trình (Mẫu 3_1)

8. Khoa duyệt tài liệu học tập (Mẫu 3_2)

9. Khoa giới thiệu giáo trình (Mẫu 3_3)

10. Đề cương chi tiết giáo trình (Mẫu 4_1)

11. Đề cương chi tiết tài liệu học tập (Mẫu 4_2)

12. Giới thiệu danh sách hội đồng thẩm định giáo trình (Mẫu 5_1)

13. Giới thiệu danh sách hội đồng thẩm định tài liệu học tập (Mẫu 5_2)

14. Nhận xét, phản biện giáo trình (Mẫu 6_1)

15. Nhận xét, phản biện tài liệu học tập (Mẫu 6_2)

16. Biên bản thẩm định giáo trình (Mẫu 7_1)

17. Biên bản thẩm định tài liệu học tập (Mẫu 7_2)

18. Phiếu nhận xét, đánh giá giáo trình (Mẫu 8_1)

19. Phiếu nhận, xét đánh giá tài liệu học tập (Mẫu 8_2)

20. Giấy xác nhận Giáo trình đã chỉnh sửa, bổ sung (Mẫu 9_1)

21. Giấy xác nhận tài liệu học tập đã chỉnh sửa, bổ sung (Mẫu 9_2)

22. Báo cáo kết quả thẩm định giáo trình (Mẫu 10_1)

23. Báo cáo kết quả thẩm định tài liệu học tập (Mẫu 10_2)

24. Biên nhận thanh toán cho cán bộ ngoài trường (Giáo trình (Mẫu 11_1), Tài liệu học tập (Mẫu 11_2)

25. Phiếu xác nhận tài liệu tham khảo

Facebook

Số lượt truy cập

912205
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1
358
23784
912205

Phòng Đào Tạo, Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Tầng trệt Nhà Điều hành, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3831156 - 0292 3872728, Email: pdt@ctu.edu.vn