Phụ lục 1: Định dạng, cấu trúc và hình thức trình bày giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo

Phụ lục 2: Danh mục giáo trình biên soạn, lựa chọn (Bộ môn)

Phụ lục 3: Danh mục giáo trình biên soạn, lựa chọn (Trường/Khoa/Viện)

Phụ lục 4: Quy trình biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo

Phụ lục 5: Bản đăng ký biên soạn giáo trình

Phụ lục 6: Bản đăng ký biên soạn tài liệu tham khảo

Phụ lục 7: Danh mục giáo trình đăng ký và danh sách ban biên soạn (Bộ môn)

Phụ lục 8: Danh mục tài liệu tham khảo đăng ký và danh sách  ban biên soạn  (Bộ môn)

Phụ lục 9: Danh mục giáo trình đăng ký và danh sách  ban biên soạn  (Trường/Khoa/Viện)

Phụ lục 10: Danh mục tài liệu tham khao đăng ký và danh sách  ban biên soạn  (Trường/Khoa/Viện)

Phụ lục 11: Đề cương giáo trình

Phụ lục 12: Đề cương tài liệu tham khảo

Phụ lục 13: Quy trình thẩm định giáo trình và tài liệu tham khảo

Phụ lục 14: Phiếu xác nhận về việc TĐ danh mục tài liệu tham khảo được trích dẫn trong giáo trình/tài liệu tham khảo

Phụ lục 15: Giới thiệu danh sách hội đồng thẩm định giáo trình

Phụ lục 16: Giới thiệu danh sách hội đồng thẩm định tài liệu tham khảo

Phụ lục 17: Nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện bản thảo giáo trình

Phụ lục 18: Nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện bản thảo tài liệu tham khảo

Phụ lục 19: Phiếu nhận xét, đánh giá bản thảo giáo trình

Phụ lục 20: Phiếu nhận xét, đánh giá bản thảo tài liệu tham khảo

Phụ lục 21: Biên bản họp về việc thẩm định giáo trình

Phụ lục 22: Biên bản họp về việc thẩm định tài liệu tham khảo

Phụ lục 23: Giấy xác nhận giáo trình đã được điều chỉnh, hoàn thiện

Phụ lục 24: Giấy xác nhận tài liệu tham khảo đã được điều chỉnh, hoàn thiện

Phụ lục 25: Báo cáo kết quả thẩm định giáo trình

Phụ lục 26: Báo cáo kết quả thẩm định tài liệu tham khảo

Phụ lục 27: Quy trình lựa chọn, thẩm định và duyệt sách đã xuất bản làm giáo trình, tài liệu tham khảo

Phụ lục 28: Danh sách sách đã xuất bản được đề nghị làm giáo trình, tài liệu tham khảo (Trường/Khoa/Viện)

Phụ lục 29: Danh sách sách đã xuất bản được đề nghị làm giáo trình, tài liệu tham khảo (Hội đồng KH&ĐT Trường)

Phụ lục 30: Biện nhận tham gia Hội đồng thẩm định (cán bộ ngoài Trường)

Facebook

Đang có 154 khách và không thành viên đang online

Số lượt truy cập

2569743
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
766
1507
26825
2569743

Phòng Đào Tạo, Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Tầng trệt Nhà Điều hành, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3831156 - 0292 3872728, Email: pdt@ctu.edu.vn