TT Đơn vị Ngày ký
1 Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long 16 04/01/2018
2 Trung tâm Công nghệ Phần mềm 17 04/01/2018
3 Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 18 04/01/2018
4 Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông 19 04/01/2018
5 Khoa Ngoại ngữ 20 04/01/2018
6 Khoa Phát triển Nông thôn 21 04/01/2018
7 Khoa Khoa học Tự nhiên 22 04/01/2018
8 Khoa Kinh tế 23 04/01/2018
9 Khoa Luật 24 04/01/2018
10 Khoa Khoa học Chính trị 25 04/01/2018
11 Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên 26 04/01/2018
12 Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng 27 04/01/2018
13 Khoa Sư phạm 28 04/01/2018
14 Bộ môn Giáo dục Thể chất 29 04/01/2018
15 Khoa Công nghệ 30 04/01/2018
16 Khoa Thủy sản 31 04/01/2018
17 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn 32 04/01/2018

Sinh viên liên hệ đơn vị quản lý ngành nhận quyết định tốt nghiệp từ ngày 16/01/2018.

Tin mới nhất

Số lượt truy cập

205675
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
79
10634
32386
205675

Phòng Đào Tạo - Tầng trệt Nhà Điều hành - Khu II, Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831156 - 0292 3872728, Email: pdt@ctu.edu.vn